Czy to co jemy zawiera metale ciężkie?

Czy to co jemy zawiera metale ciężkie?

Współczesne metody produkcji żywności, jej transportowania, a także zanieczyszczenie środowiska sprawiają, że coraz częściej w pożywieniu mogą znajdować się szkodliwe dla organizmu substancje. Do takich zaliczają się niewątpliwie metale ciężkie. W dużych ilościach są one bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Powodować mogą alergie, choroby autoimmunologiczne, a nawet nowotwory. Natomiast przy zetknięciu się z nimi w krótszym okresie może dochodzić do rozregulowania układu immunologicznego. Z tego powodu ważne jest, aby unikać kontaktu produktami, w których mogą znajdować się metale ciężkie. Do ich wykrywania można stosować urządzenia, jak Soeks Ecovisor F4.

W jakiej żywnością mogą znajdować się metale ciężkie?

Do skażenia żywności może dochodzić różnymi drogami. Wynikać to może ze sposobu produkowania żywności. Gdy w rolnictwie stosowana są nadmierne ilości nawozów fosforowych, środków ochrony roślin czy wapna, wówczas można dochodzić do skażenia. Jednak źródła zanieczyszczeń mogą być również emisje przemysłowe, czy gospodarka komunalna w zakresie zarządzania składowaniem odpadów. Do produktów żywnościowych, które są najbardziej narażone na skażenie, można zaliczyć kapustę, buraki, marchew, czy ziemniaki. To powszechnie stosowane towary, które chętnie wykorzystywane są w kuchni. Z tego powodu ważne jest pozyskiwanie produktów spożywczych od sprawdzonych źródeł. Wykorzystać można również urządzenia typu tester Soeks Ecovisor F4 do wykonania pomiarów zawartości niebezpiecznych składników w wybranych produktach.

Soeks Ecovisor F4 wykrywający metale ciężkie

Do wykrywania metali ciężkich w żywności można wykorzystać testery. To urządzenia, które pozwalają na wykonanie szybkiego pomiaru. Z tego powodu doskonale nadają się do stosowania w warunkach domowych. Wielofunkcyjne urządzenia mogą być wykorzystane do testowania różnych zagrożeń. Wykrywać można metale ciężkie w żywności, jak też w skład wody pitnej. Dodatkowo można badać występujące w pomieszczeniach promieniowanie elektromagnetyczne czy jonizujące. Pozwala to znacznie lepiej ocenić warunki mieszkaniowe pod kątem braku zagrożeń dla zdrowia. Takie możliwości posiada Soeks Ecovisor F4. Poręczne urządzenie pozwala na wygodne wykonanie pomiarów. Badać można między innymi warzywa, mięso czy ryby. Szczególnie ważna jest opcja badania nieprzetworzonych owoców i jarzyn. Pozwala ona wykrywać występowanie w nich między innymi metali ciężkich.