Chora wątroba – co musisz o niej wiedzieć?

Karnozyna a zdrowie wątroby

Wątroba to bardzo ważny narząd w organizmie ludzkim. Odpowiada za szereg funkcji: metaboliczną, detoksykacyjną, filtracyjną oraz magazynująca. Filtruje i oczyszcza krew z substancji toksycznych, uczestniczy w procesie metabolizmu, a w dodatku posiada także funkcje odpornościowe. Czasem niestety bywa, iż narząd ten przestaje funkcjonować poprawnie. Jakie są objawy chorej wątroby? Czy karnozyna może wspomóc jej leczenie?

Główne objawy chorej wątroby

Mnóstwo schorzeń wątroby rozwija się bezobjawowo, a u części osób poszczególne symptomy nie uwidaczniają się nawet na zaawansowanym etapie choroby. Rozpoznanie nieprawidłowego funkcjonowania wątroby utrudnia fakt, iż nawet objawy występują, są na tyle ogólne, że mogą świadczyć także o innych chorobach. Z jednej strony mogą być więc bagatelizowane przez pacjentów, z drugiej natomiast nawet o zgłoszeniu się do specjalisty dotarcie do powodu ich wystąpienia, może wymagać dogłębnej diagnostyki lekarskiej.

W przebiegu chorób wątroby można zauważyć u siebie m.in.:

 • Zmiana koloru moczu;
 • Ból brzucha;
 • Pogorszenie samopoczucia;
 • Obrzęki;
 • Utrata apetytu;
 • Nudności;
 • Ginekomastia;
 • Spadek masy ciała;
 • Hipogonadyzm;
 • Otyłość;
 • Wodobrzusze;
 • Nadciśnienie tętnicze;
 • Zmiany skórne;
 • Powiększenie śledziony;
 • Wzdęcia;
 • Krwista biegunka;
 • Cukrzyca typu II i zespół metaboliczny;
 • Krwawienie z przełyku lub z żołądka;
 • hiperlipidemia.

Kiedy objawy utrzymują się przez dłuższy czas pomimo nie wystąpienia wyraźnych, innych przyczyn powinny one skłonić do udania się do lekarza rodzinnego. Mogą być one jednym z symptomów chorej wątroby.

Karnozyna a zdrowie wątroby

Po wywołaniu przewlekłego alkoholowego uszkodzenia wątroby u myszy podawano im przez okres trzech tygodni karnozynę oraz histydynę. Wyniki ukazały, iż znacząco obniżyła się aktywność aminotransferazy alaninowej oraz aminotransferazy asparaginowej. Obniżyło także poziom MDA w wątrobie (podwyższony w trakcie uszkodzenia wątroby) o 40%, spowodowało wzrost poziomu glutationu w wątrobie oraz zredukowało w istotnym stopniu produkcję cytokin zapalnych.

W badaniu wątroby, która została uszkodzona przez tetrachlorek węgla (CCI4), wykazano, iż leczenie L-karnozyną zmniejszyło intensywność zmian morfologicznych tego narządu, zwłóknienie i zapalenie martwicze. Parametry uszkodzenia wątroby w surowicy krwi uległy zmniejszeniu. Zmniejszyła się także ekspresja alfa-aktyny mięśni gładkich (ALFA-SMA) w wątrobie oraz zapalenie wątroby, co ukazuje przywrócenie poziomu IL-10 i redukcja czynnika martwicy nowotworu wątroby – alfa (TNF-alfa).