Immunoterapia raka - na czym polega?

Immunoterapia raka - na czym polega?

Układ immunologiczny ochrania nasz organizm przed chorobami. Najpierw identyfikuje zagrożenie, by następnie je zlikwidować. Wykrywa patogeny i komórki nowotworowe, wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki czy robaki pasożytnicze. Rozróżnia zdrowe komórki od szkodliwych patogenów, chociaż zdolność ta napotyka coraz więcej przeszkód w związku z ewolucyjnym przystosowaniem się patogenów zmieniających swoje zachowania oraz metabolizm.

Immunoterapia raka, co to jest?

Immunoterapia raka to nowoczesna strategia leczenia nowotworów. Polega na stymulowaniu układu immunologicznego w taki sposób, by uruchomił on swoje naturalne, pierwotne mechanizmy obrony przed nowotworami. Bezpośrednim powodem rozwijania się w organizmie chorób nowotworowych jest utrata kontroli nad komórkami rakowymi układu immunologicznego. Nowotwór oszukuje, w sobie tylko właściwy sposób, nasze mechanizmy ostrzegania i niszczenia patogenów i nagle, z powodu jakiego medycyna jeszcze nie rozpoznała, staje się niewidoczny dla układu odpornościowego. W myśl tej teorii komórki rakowe jako jedyne posiadły "inteligencję", która pomaga im przetrwać i rozwijać się w ludzkim organizmie. Instynkt samozachowawczy chorób nowotworowych pozwala im na przetrwanie i unikanie rozpoznania przez organizm.

Jak działa immunoterapia raka?

Metodę tę testowano jeszcze w XIXw. zmuszając organizm do gwałtownych reakcji zapalnych. Współczesna metoda zakłada istnienie strategii komórek nowotworowych, które posiadają na swojej powierzchni specjalne cząsteczki maskujące. Ludzki układ immunologiczny nie rozpoznaje ich, nie może więc zareagować. Immunoterapia ma za zadanie zdemaskowanie tego specyficznego kamuflażu.

Aby osiągnąć cel lekarze stosują przeciwciała monoklonalne blokujące działanie cząsteczek kamuflażowych. W ślad za tym układ immunologiczny może przystąpić do działania i osoba chora zaczyna skutecznie zwalczać nowotwór, korzystając z funkcji własnego organizmu. Immunoterapię potwierdzono już podczas badań klinicznych III fazy u osób chorych na nowotwór skóry, płuc i nerki. Cały czas prowadzi się badania nad terapią dla innych nowotworów.

Wadą tej metody może być nadmierna z kolei aktywność układu immunologicznego prowadząca do rozwoju stanów zapalnych oraz zaostrzenia się dolegliwości autoimmunologicznych.