Niewydolność jajników

jajniki ból

Problem niewydolności jajników może mieć różne oblicza. Często jest on skutkiem schorzenia, z jakim rodzi się kobieta. Zdarza się, że ujawnia się ono dopiero w pewnym wieku, wcześniej nie dając żadnych objawów. Zwykle oznacza ono nieprawidłowe funkcjonowanie jajników, które może być przyczyną bezpłodności.

Przyczyny niewydolności jajników

Prawidłowa praca jajników uzależniona jest od prawidłowego funkcjonowania pozostałych narządów. Zwykle mowa o podwzgórzu i przysadce mózgowej. Podwzgórze odpowiedzialne jest za wydzielanie hormonu o nazwie gonadoliberyna, która stymuluje uwalnianie przysadkowych gonadotropin. Hormony te oddziałują na jajniki, tym samym zapewniając prawidłową ich pracę. Niewydolność jajników można zaliczyć do grupy schorzeń pierwotnych lub wtórnych. Różnią się one momentem i przyczyną wystąpienia. Wśród pierwotnych przyczyn niewydolności wyróżniamy zespół przedwczesnego wygasania ich czynności oraz dysgenezję gonad. Z kolei wtórna niewydolność związana jest z nieprawidłowym funkcjonowaniem przysadki lub w wyniku hipogonadyzmu hipogonadotropowego.

Objawy niewydolności jajników

Najczęściej pojawiającym się objawem schorzenia są zburzenia miesiączkowania. Krwawienia są nieregularne lub zanikają całkowicie. Kolejnym objawem, który dotyka kobiet z niewydolnością jajników, są problemy z zajściem w ciążę. W przypadku samoistnego wygasania czynności jajników szanse na zajście w ciąże są praktycznie bliskie zeru. Przy okazji takich problemów mogą pojawiać się objawy typowe dla kobiet w okresie menopauzy, czyli uderzenia gorąca, czy wahania nastrojów.

Leczenie niewydolności jajników

W celu rozpoczęcia leczenia należy podjąć diagnostykę, mającą na celu wykrycie przyczyny niewydolności. W tym celu wykonuje się dokładne badania hormonalne. W tym oznaczenia poziomu estrogenów, lutropiny i folikulotropiny. Badania te pomogą ustalić, z jakiej przyczyny doszło do niewydolności. W zależności od wyników, przyczyny szuka się w samych jajnikach lub w przysadce mózgowej oraz podwzgórzu. Pacjentkom cierpiącym na przedwczesne wygasanie czynności jajników oraz dysgenezję gonad zaleca się terapię hormonalną z użyciem leków zawierających estrogeny i progesteron. Z kolei kobiety, u których przyczyna choroby tkwi w pojawianiu się zmian patologicznych w obrębie przysadki lub podwzgórza poddawane są zabiegom ich usunięcia.